Mazda Vũng Tàu, Mazda Bà Ria, Mazda Bà Rịa Vũng Tàu